online web builder
Mobirise

Misja Gazety

Gazeta Gryfińska to niezależny tygodnik lokalny, skierowany do mieszkańców powiatu gryfińskiego. 

Gazeta Gryfińska stara się obiektywnie przedstawić wydarzenia dziejące się w Gryfinie i jego okolicach lub dotyczące mieszkańców tego regionu. Tygodnik nie jest związany z żadną partią polityczną, komitetem samorządowym, ani samorządem lokalnym. Naszym głównym zadaniem w tej sferze jest kontrola władzy i dbanie o interes obywatela.

Kładziemy nacisk na informowanie społeczeństwa, tak aby dzięki większej wiedzy było ono bardziej aktywne. Chcemy wzmocnić działalność lokalnych inicjatyw, wywołać dyskusje na tematy nas dotyczące.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy idealni. Czekamy na odzew czytelników - głosy, rady, sugestie. Z radością opublikujemy każdy list. Jedynym warunkiem tego jest odwaga podpisania go własnym nazwiskiem, wskazywanie realnych problemów, a nie szkalowanie innych. Będziemy dumni, jeśli przez łamy naszej gazety przetoczy się merytoryczna dyskusja dotycząca wspólnych, nam wszystkim, spraw.

Premiujemy odwagę w życiu publicznym, dążenie do prawdy i wspólnego dobra, niekoniecznie poparte ochotą na zdobycie władzy. Chcemy stworzyć kronikę gryfińskiej społeczności, z której będziemy dumni, a która będzie źródłem informacji o nas dla przyszłych mieszkańców tego miasta.

Gazeta to przedsiębiorstwo, musi działać w oparciu o zasady rynkowe. Jednak czysta kalkulacja ekonomiczna nie będzie dla nas jedynym kryterium funkcjonowania. Tytuł powstał nie tylko w powodów zaangażowania kapitału, ale także , chyba w największej mierze - pasji. Chcemy stworzyć najlepszą gazetę lokalną, jaką tylko można sobie wyobrazić, wiemy że do tego potrzeba ogromu pracy, która na szczęście w tym wydaniu jest dla nas przyjemnością. Liczymy na Państwa współpracę w tym zakresie i mamy nadzieję, że będzie ona również przyjemnością dla Was.

Mobirise

Zaprasamy na nasz portal www.egryfino.pl.

Motywy "Mobirise" oparte są na narzędziach Bootstrap 3 i Bootstrap 4 - najpotężniejszym, pierwszym mobilnym frameworku. Teraz, nawet jeśli nie znasz kodowania HTML, możesz być częścią rosnącej społeczności Bootstrapa.

Masz do dyspozycji duży wybór gotowych segmentów - pełnoekranowe prezentacje, pokazy slajdów, galerie obrazów, rozwijane menu, filmy jako tła i wiele innych.

Internetowe strony utworzone z "Mobirise" są w 100% przyjazne urządzeniom mobilnym oraz zgodne z najnowszym testem Google, a Google lubi takie strony

Motywy "Mobirise" oparte są na narzędziach Bootstrap 3 i Bootstrap 4 - najpotężniejszym, pierwszym mobilnym frameworku. Teraz, nawet jeśli nie znasz kodowania HTML, możesz być częścią rosnącej społeczności Bootstrapa.

Masz do dyspozycji duży wybór gotowych segmentów - pełnoekranowe prezentacje, pokazy slajdów, galerie obrazów, rozwijane menu, filmy jako tła i wiele innych.

Redakcja

ADRES REDAKCJI:
Gryfino 74-100, ul. Bolesława Chrobrego 5
tel. 91 829 23 90
Redaktor Naczelny: Kamil Miler
WYDAWCA: Pro Media Kamil Miler
DRUK: Polska Press, oddział Bydgoszcz
NAKŁAD: 3000 egzemplarzy

Tygodnik ukazuje się na terenie powiatu gryfińskiego.

Reklama i ogłoszenia:
Jakub Stankiewicz
tel. 519-608 345
e-mail: reklama@gryfinska.pl

Kolportaż:
Sebastian Jankowski
tel. 605 139 164
 e-mail: sjankowski@gryfinska.pl

Mobirise

Dziennikarze:
Kuba Kasprzyk
email: kkasprzyk@gryfinska.pl

Agata Stankiewicz-Czajka
Sebastian Jankowski

Dział sportowy:
Grzegorz Racinowski
tel. 604 913 521
e-mail: gracinowski@gmail.com

Skład:
Kamil Miler

Reklama

Tygodnik Gazeta Gryfińska jest jedynym tytułem lokalnym z województwa zachodniopomorskiego, który jest członkiem Związku Kontroli Dystrybucji Prasy (www.zkdp.pl). Nasz nakład oraz poziom sprzedaży są na bieżąco weryfikowane przez niezależnych audytorów.

Nasz tygodnik regularnie zwiększa swoją sprzedaż. W roku 2011 średnia sprzedaż wyniosła 1892 egzemplarzy, w roku 2012 2231 egzemplarzy, a w pierwszym półroczu 2013 roku to aż 2324 egzemplarzy.

Jesteśmy zdecydowanym liderem jeśli chodzi o czytelnictwo na terenie powiatu gryfińskiego. Żaden inny tytuł, od lokalnych po ogólnopolskie nie sprzedaje tylu egzemplarzy na tym terenie. Z naszych szacunków wynika, że w gminie Gryfino naszą gazetę kupuje się w około 30% gospodarstwach domowych.  

Zapewniamy doskonałej jakości obsługę reklamową. Kompleksowo wykonywana usługa oznacza profesjonalne przygotowanie projektu oraz pomoc w opracowaniu kampanii reklamowych. Nasz tygodnik ukazuje się w każdy wtorek, w nakładzie przynajmniej 3100 egzemplarzy. Druk realizuje Agora SA w Pile, korzystanie z usług tego koncernu oznacza najwyższą jakość druku gazetowego w Polsce.

© Copyright 2018 Gazeta Gryfińska