Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego

Regulamin komentarzy

 1. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów znajdujących się na portalu Gryfinska.pl.
 2. Użytkownicy mają prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrzeżeniem ust. 3. Odpowiedzialność za treść informacji i opinii ponosi wyłącznie użytkownik.
 3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
  • są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
  • naruszają prawa osób trzecich;
  • są wulgarne lub obsceniczne;
  • propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;
  • są reklamą.
 4. Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi niezgodnych z ust. 3, a także innych wypowiedzi uznanych za Administratora za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Wypowiedzi nie związane z komentowanym materiałem redakcyjnym mogą zostać przez Administratora usunięte. Dodatkowo, w zakresie wypowiedzi wulgarnych lub obscenicznych, Administrator może według swojego uznania przerobić taką wypowiedź w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. 3 i zamieścić tak przerobioną wypowiedź.
 5. Użytkownicy, którzy dopuszczą się naruszenia ust. 3 mogą być na stałe pozbawieni przez Administratora dostępu do strony Gryfinska.pl.
 6. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić umieszczanie komentarzy, usunąć komentarze z portalu Gryfinska.pl lub zmienić zasady ich umieszczania i weryfikacji, w szczególności w zakresie mechanizmu dodawania opinii do wypowiedzi zamieszczanych przy materiałach redakcyjnych. Zdjęcia, infografiki, materiały filmowe i dźwiękowe oraz teksty zamieszczone w portalu Gryfinska.pl podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz aktów prawa międzynarodowego.

Logowanie