Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego
Reklama
Reklama

Regulamin komentarzy

 1. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów znajdujących się na portalu Gryfinska.pl.
 2. Użytkownicy mają prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrzeżeniem ust. 3. Odpowiedzialność za treść informacji i opinii ponosi wyłącznie użytkownik.
 3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wypowiedzi, które:
  • są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
  • naruszają prawa osób trzecich;
  • są wulgarne lub obsceniczne;
  • propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;
  • są reklamą.
 4. Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi niezgodnych z ust. 3, a także innych wypowiedzi uznanych za Administratora za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Wypowiedzi nie związane z komentowanym materiałem redakcyjnym mogą zostać przez Administratora usunięte. Dodatkowo, w zakresie wypowiedzi wulgarnych lub obscenicznych, Administrator może według swojego uznania przerobić taką wypowiedź w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. 3 i zamieścić tak przerobioną wypowiedź.
 5. Użytkownicy, którzy dopuszczą się naruszenia ust. 3 mogą być na stałe pozbawieni przez Administratora dostępu do strony Gryfinska.pl.
 6. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić umieszczanie komentarzy, usunąć komentarze z portalu Gryfinska.pl lub zmienić zasady ich umieszczania i weryfikacji, w szczególności w zakresie mechanizmu dodawania opinii do wypowiedzi zamieszczanych przy materiałach redakcyjnych. Zdjęcia, infografiki, materiały filmowe i dźwiękowe oraz teksty zamieszczone w portalu Gryfinska.pl podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz aktów prawa międzynarodowego.

Logowanie