Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego

Zaproszenie dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością intelektualną

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie informuje, iż prowadzi rehabilitację ciągłą w placówkach: Warsztat Terapii Zajęciowej i Zespół Rehabilitacyjno-Terapeutyczny, których działalność współfinansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Reklama

Jeśli jest Pani/Pan osobą pełnoletnią z niepełnosprawnością intelektualną, posiadającą aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym i mieszkającą na terenie powiatu gryfińskiego (lub rodzicem/opiekunem takiej osoby), to zapraszamy do nas na spotkanie.

Chcemy poznać Państwa potrzeby, określić możliwość i zakres wymaganego wsparcia w ramach prowadzonej przez nas rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Reklama

Logowanie