Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego
Reklama
Reklama

Sesja w ostatni dzień kwietnia

Autor: Rafał Remont

Radni będą dyskutować między innymi na temat harmonogramu dróg oraz podejmą uchwały w sprawie wywozu odpadów oraz innych, ważnych dla naszej gminy spraw

 

PORZĄDEK OBRAD

VII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 30 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00
 
 
I. Sprawy regulaminowe
 
II. Wręczenie nagród uczestnikom konkursu literackiego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino pt. „70 lat osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej”.
 
III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.
 
IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
 
V. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi – DRUK Nr 1/VII
 
VI. Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2014 – DRUK Nr 2/VII
 
VII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gardno – DRUK NR 3/VII
 
VIII. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gardno – DRUK NR 4/VII
 
IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Łużyckiej nr 23 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali – DRUK NR 5/VII
 
X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 6/VII
 
XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 7/VII
 
XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/15 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino – DRUK NR 8/VII
 
XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 9/VII
 
XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2015 rok – DRUK NR 10/VII
 
XV. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Gryfinie do składu zespołu ds. opracowania harmonogramu budowy i remontów dróg na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 11/VII
 
XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie Pniewo – DRUK NR 12/VII
 
XVII. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie nr 4 miasta Gryfino – rejon ul. Artyleryjskiej – DRUK NR 13/VII
 
XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmienionej Uchwałą Nr XLVI/406/14 z dnia 31 lipca 2014 – DRUK NR 14/VII
 
XIX. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady
 
XX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.
 
XXI. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie