Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego
Reklama
Reklama

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W ramach realizacji zadania edukacji prawnej realizowanej w 2022 r. przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ISKIERKA na zlecenie Powiatu Gryfińskiego oddajemy Waszej/Państwa uwadze cykl porad. W tym wydaniu zajmiemy się kwestią rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Reklama

Założenie firmy wymaga wykonania kilku formalności w odpowiedniej kolejności. Kompleksowe informacje dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej można znaleźć na stronie www.biznes.gov.pl Rejestracja firmy może odbyć się w tzw. jednym okienku, skąd informacje o założeniu firmy zostaną wysłane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego. Zanim zarejestrujesz firmę:

• sprawdź, czy możesz prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Zasadą jest, że trzeba być osobą pełnoletnią, ale niekoniecznie obywatelstwa polskiego,

• upewnij się, czy musisz rejestrować firmę. Nie trzeba rejestrować rolników prowadzących działalność agroturystyczną, produkcję wina czy handlu detalicznego. W przypadku drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych nie wykonujących działalności w ramach spółki cywilnej, nie prowadzących działalności regulowanej i nie takich, które nie wykonywały działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy, gdzie przychody nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia – obecnie 1505 zł – można prowadzić tzw. działalność nierejestrową,

• wybierz nazwę swojej firmy, która musi zawierać co najmniej twoje imię i nazwisko podane w mianowniku. Dodatkowo możesz dodać inne elementy np. dotyczące profilu działalności czy pseudonim,

• zdecyduj, jaki adres firmy podasz w rejestrze – do doręczeń, stałego miejsca wykonywania działalności, czy informację o braku takiego miejsca ze względu na wykonywanie działalności u klientów,

• wybierz kod PKD - Polskiej Klasyfikacji Działalności. Kody są wykorzystywane w statystyce publicznej, czasami są powiązane z określonymi formami opodatkowania, obowiązkiem korzystania z kasy fiskalnej lub rejestracją VAT,

• sprawdź, czy potrzebujesz pozwolenia. Co do zasady nie ma ograniczeń w prowadzeniu firmy. Czasami jednak niezbędne są określone uprawnienia zawodowe, uzyskanie licencji (taksówkarz, rzeczoznawca), koncesji (np. prowadzenie kasyna, sprzedaż paliw), zezwolenia (sprzedaż alkoholu, prowadzenia apteki, przetwarzanie odpadów) lub wpisu do rejestru działalności regulowanej (usługi detektywistyczne, prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej czy pielęgniarskiej),

• wybierz formę opodatkowania dochodów. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podatku PIT. Do wyboru masz trzy formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

> na zasadach ogólnych, według skali podatkowej (stawka podatkowa 17% i 32%),
> według stawki liniowej (stawka podatkowa 19%),
> ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

• sprawdź, czy musisz płacić VAT - podatek pobierany na każdym etapie obrotu towarami lub usługami, którego wartość jest doliczana do każdej transakcji. Jako przedsiębiorca masz co do zasady obowiązek zarejestrować się do VAT. Nie musisz się jednak rejestrować, gdy:

> twoja sprzedaż nie przekracza limitu 200 tys. zł rocznie,
> sprzedajesz wyłącznie towary i usługi zwolnione z VAT,

• zdecyduj, jak prowadzić księgowość (pełną czy uproszczoną, samemu czy przy pomocy księgowego) i jakim rachunkiem się posługiwać (prywatnym czy firmowym). Rachunek firmowy (a nie prywatny) będzie ci potrzebny jeśli jesteś podatnikiem VAT – tylko numery firmowych rachunków bankowych są publikowane w Wykazie podatników VAT, czyli na Białej liście podatników VAT lub gdy dokonujesz transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,

• sprawdź, jakie składki zapłacisz do ZUS. Sładki na ubezpieczenia społeczne ( w tym obowiązkowe emerytalne, rentowe i wypadkowe, a dobrowolne ubezpieczenie chorobowe), na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, na ubezpieczenie zdrowotne. Sprawdź czy możesz skorzystać z Ulgi na start albo płacić obniżone składki od preferencyjnej podstawy,

• zdecyduj czy potrzebujesz pełnomocnika czyli osoby, która będzie upoważniona do działania w twoim imieniu, na przykład do zawierania umów, reprezentowania cię przed urzędem czy sądem,

• upewnij się, że masz Profil Zaufany albo podpis kwalifikowany – założenie firmy on-line na stronie internetowej biznes.gov.pl zajmie Ci wtedy dosłownie kilka minut.

Reklama

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie