Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego

Rozmawiali o aktywizacji niepełnosprawnych

Autor: Powiat Gryfiński

Pod koniec kwietnia w Starostwie Powiatowym w Gryfinie odbyła się konferencja poświęcona w szczególności tworzeniu Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, a także realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dwóm projektom współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. "Aktywna integracja w powiecie gryfińskim" oraz "Niepełnosprawni w pracy - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych"

Reklama

Bożena Stawiarska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, scharakteryzowała projekty realizowane przez PCPR, a także odnosząc się do powstającego w Gryfinie ZAZ-u zaapelowała o konieczność współpracy pomiędzy różnymi instytucjami mającymi styczność z osobami niepełnosprawnymi.

W trakcie pierwszej części konferencji przedstawicielki Zachodniopomorskiego Oddziału PFRON Eliza Rychlicka-Kolera i Barbara Wujec-Hasinec, zaprezentowały możliwości uzyskania dofinansowania w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" oraz możliwości dofinansowań jakie daje PFRON dla pracodawców i stowarzyszeń, w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań.

 

Z kolei Marcin Kowalski, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, omówił system instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym naciskiem na ZAZ-y, podkreślając znaczenie kapitału jakim mogą stać się osoby niepełnosprawne na rynku pracy.

Krzysztof Musiatowicz, dyrektor Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu Stargardzkiego, przedstawił możliwości i zakres pomocy jaką może udzielić OWES przy procedurze powoływania ZAZ-u, m.in. zaproponował comiesięczne spotkania w gronie grupy roboczej w celu zawiązania dobrej współpracy różnych instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Druga część konferencji miała charakter otwartej dyskusji.

Jak informują organizatorzy, w konferencji udział wzięli także samorządowcy z terenu powiatu, przedstawiciele: organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie i Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gryfinie, Domów Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Społecznej i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.

 

PCPR w Gryfinie/Powiat Gryfiński

Reklama

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie