Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego
Reklama
Reklama

RDOŚ zorgaanizował spotkanie w sprawie wilków

Dnia 7 marca 2023 r. w Świetlicy Wiejskiej w Łukowicach w gminie Cedynia odbyło się spotkanie w sprawie obecności wilków w naszym regionie. Spotkanie otworzył burmistrz Cedyni,a poprowadzili je przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: p. o. dyrektora RDOŚ w Szczecinie Marcin Siedlecki oraz Krzysztof Adamczak. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Cedyni, radni, sołtysi, przedstawiciele Nadleśnictwa, myśliwi, rolnicy i mieszkańcy gminy Cedynia, Chojna i Moryń. Poniżej pełen komunikat

Reklama
 

 

Wilk jest objęty ścisłą ochroną, w związku z tym są zakazy w stosunku do tego gatunku tj. m.in. umyślnego zabijania, chwytania, płoszenia itd. Drapieżnik z racji swoich uwarunkowań może być niebezpieczny dla człowieka, jednak z reguły jest płochliwy i unika kontaktu z ludźmi. Pomiędzy przedstawicielami RDOŚ, a gośćmi z gminy Cedynia oraz gmin ościennych wywiązała się burzliwa dyskusja w temacie wilków w regionie. RDOŚ zapewnił, że prowadzi monitoring watach w Dolinie Dolnej Odry. Dane szczegółowe dotyczące liczebności wilków dostępne są w siedzibie dyrekcji i można się z nimi zapoznać. Rolnicy opowiadali o swoich przypadkach utraty bydła oraz strachu z tym związanego.

Przedstawiciele RDOŚ zapoznali obecnych z obowiązującymi procedurami postępowania w sytuacjach wilk- człowiek. Poprosili obecnych, aby udostępnili posiadane przez siebie materiały. Zapewnili, że zajmą się każdym zgłoszeniem. Zapewnili również mieszkańców Łukowic, że w związku z filmem, który ukazał się w sieci, zainstalują na wskazanych działkach fotopułapki.

Spotkanie podsumowano, iż bardzo ważne w temacie wilków będzie współpraca pomiędzy samorządem, regionalną dyrekcją ochrony środowiska i kołami łowieckimi, która będzie polegała na przekazywaniu informacji oraz podejmowaniu decyzji co do planowanych do wykonania działań.

Reklama

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie