Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego

Radni zbiorą się po raz trzeci

Autor: Rafał Remont

Minął czas poklepywania się po plecach, gratulacji i pożegnań. Nadchodzą pierwsze decyzje, interpelacje oraz spory. Przed nami III sesja Rady Miasta.

Reklama

Poniżej prezentujemy porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, która odbędzie się 29 grudnia 2014 r. o godz. 10.00. Tak jak zawsze, zapraszamy do śledzenia relacji na żywo, która w na naszym portalu. Ze zbliżającej się sesji, jak zawsze, będziemy przekazywać informacje na żywo, bezpośrednio z miejsca spotkania radnych.

 

 

 1. Sprawy regulaminowe

1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum

2/ przyjęcie protokołów z I i II sesji.

 

 1. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

 

 1. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej
  w Gryfinie na rok 2015
  – DRUK NR 1/III

  1. stanowiska Komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2015 rok – DRUK NR 2/III

  1. dyskusja,

  2. podjęcie uchwały.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnych Gminy Gryfino – DRUK NR 3/III

  1. stanowiska Komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia obchodów 70. rocznicy osadnictwa polskiego na ziemi gryfińskiej – DRUK NR 4/III

  1. stanowiska Komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej – DRUK NR 5/III

  1. stanowiska Komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/399/14 Rady Miejskiej
  w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Gryfino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – DRUK NR 6/III

  1. stanowiska Komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK NR 7/III

  1. stanowiska Komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok – DRUK NR 8/III

  1. stanowiska Komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 

XII.  Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady

- uwagi i zapytania.

 

XIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

 

XIV. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

 

Reklama

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie