Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego
Reklama
Reklama

Podano termin sesji budżetowej

Przedstawiamy porządek obrad, kluczowej dla gryfińskiego budżetu, XLI sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się we wtorek, 28 stycznia.

 

Już wkrótce 28 styczni, na budżetowej sesji Rady Miasta, radni zadecydują o budżecie na ten rok. To ostatni dzwonek na zgodne z prawem ustalenie budżetu, zanim plan finansowy nie ustali za nas Regionalna Izba Obrachunkowa. Początek sesji o godz. 10.00. Zapraszamy do relacji na żywo, na naszym portalu.

Porządek obrad

I. Sprawy regulaminowe

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie
w 2013 roku – DRUK Nr 1/XLI

V.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2013 rok – DRUK Nr 2/XLI

VI.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2014 – DRUK Nr 3/XLI

VII.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2014-2025 – DRUK Nr 4/XLI

VIII.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK Nr 5/XLI

IX.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żabnica i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży – DRUK Nr 6/XLI

X.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino - DRUK Nr 7/XLI

XI.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo – DRUK Nr 8/XLI

XII.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gryfińskiemu Domowi Kultury – DRUK Nr 9/XLI

XIII.  Powołanie komisji doraźnej w sprawie kontroli delegacji krajowych w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino w okresie od 2009 r. do 2013 r.

XIV.  Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
i z wykonania uchwał Rady

XV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XVI. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie