Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego

"Pali się! Pożar!" [GALERIA]

"Pali się! Pożar!", rozległo się na korytarzu Centrum Kultury w Chojnie. Narastający na klatce schodowej dym przesłonił stopnie schodów. Wszyscy pracownicy zostali postawieni w stan gotowości…Po chwili okazało się, że to były ćwiczenia. Poniżej prezentujemy relację z "wydarzenia"

Reklama

 Dnia 15 marca 2021 r. odbyło szkolenie z zakresu przepisów ochrony przeciwpożarowej dla pracowników Centrum Kultury w Chojnie. Szkolenie składało się z dwóch części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej zapoznano pracowników między innymi z przepisami ochrony przeciwpożarowej, podstawowymi przyczynami powstania pożaru i sposoby ich zapobiegania, z obsługą podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się na wyposażeniu Centrum Kultury, podstawowymi znakami bezpieczeństwa i ewakuacji oraz ze sposobem alarmowania, organizacją i warunkami podczas ewakuacji.

Część praktyczna obejmowała praktyczne przeprowadzenie ewakuacji pracowników Centrum Kultury. Scenariusz zakładał pożar w pomieszczeniu biurowym podczas normalnej pracy w tygodniu. Zadymiono biuro oraz klatkę schodową. Po zauważeniu pożaru ogłoszono alarm pożarowy wraz nakazem ewakuacji z budynku. Kilku pracowników przy użyciu dostępnego sprzętu gaśniczego na obiekcie skutecznie i szybko ugasiło pożar w zarodku. Dla pracowników podczas omawiania ewakuacji pozytywnym elementem było zrobienie zadymienia klatki schodowej, ponieważ nie wszyscy o tym wiedzieli a ograniczona widzialność podczas ewakuacji wywoływała u niektórych dreszczyk emocji.

Część praktyczna obejmowała również gaszenie prawdziwego ognia przy użyciu różnych rodzajów gaśnic, na terenie zielonym przed Centrum Kultury. W czasie tego szkolenia każdy z uczestników mógł bezpośrednio zapoznać się z instrukcją obsługi gaśnicy oraz sprawdzić skuteczność gaśniczą różnych rodzajów gaśnic, podczas pożaru drewnianych elementów oraz substancji ropopochodne

j. Szkolenie przeprowadził mgr inż. pożarnictwa Daniel Kałużniak, który od wielu lat jest czynnie związany z ochroną przeciwpożarową. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz profesjonalnemu podejściu do tematu, nasi pracownicy podczas szkolenia teoretycznego i praktycznego zdobyli podstawową wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej uwzględniając specyfikę naszego ratusza.

Reklama

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie