Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego

Odpowiedź szósta - Jarosław Kardasz

Jarosław Kardasz, radny który niedawno zrezygnował z członkostwa w klubie BBS
Jarosław Kardasz, radny który niedawno zrezygnował z członkostwa w klubie BBS

Minął kolejny miesiąc w oczekiwaniu na odpowiedzi radnych w związku z przesłaniem kompletu pytań dotyczących indywidualnych osiągnięć w obecnej kadencji i przyszłych pomysłów na zarządzanie gminą. Odpowiedzi na zadane pytania, przysłał Jarosław Kardasz.

Reklama

1. Jakie konkretne sukcesy odniósł Pan/Pani podczas trwania aktualnej kadencji?
Podczas tej kadencji podejmowaliśmy kilka ważnych dla gminy decyzji. Jednym z ważniejszych sukcesów dla mnie oraz dla całej gminy było głosowanie za utworzeniem strefy przemysłowej. Dzięki powstaniu tej strefy możliwe będzie utworzenie w przyszłości miejsc pracy. Kolejnym sukcesem jest wybudowanie nabrzeża.

2 W jakich konkretnych sprawach udało się pomóc mieszkańcom?
Jedną z ważniejszych spraw z jaką borykają się mieszkańcy jest problem "dróg niczyich" aktualnie zostały przejęte w Gardnie, pozostałe miejscowości tj. Stare Brynki oraz Wysoka Gryfińska są w trakcie realizacji. Dzięki przejęciu tych dróg mieszkańcy mają możliwość uzyskania warunków do zabudowy, możliwe będzie remontowanie, odśnieżanie i dbanie o stan tych dróg. Kolejną sprawą jest budowa bloków komunalnego obecnie zamieszkuje tam 36 rodzin. Pozwoliło to zmniejszyć listę osób czekających na mieszkania komunalne i socjalne.

3. Jakie starania doprowadziły do podjęcia przez radę miejską uchwał? (proszę podać numery uchwał).
Dzięki staraniom rady i mieszkańców powstały uchwały dot. zakazu budowy farm wiatrowych blisko siedzib ludzkich (min 3 km.) oraz zakazu budowy ferm norek na terenie całej gminy Gryfino.

4. Jak Pan/Pani ocenia sytuację finansową gminy Gryfino?
Uważam, że wydane pieniądze na budowę nabrzeża i strefy przemysłowej w Gardnie zwiększyły zadłużenie gminy jednak jednak jest to inwestycja wieloletnia, która przyniesie korzyści w kolejnych latach. Uważam, że zbędnym wydatkiem był spór z największym pracodawcą w regionie (Elektrownia Dolna Odra) w efekcie doszło w wydatku wielu zbędnych zasobów finansowych. Zakup CW Laguna również przynosi straty gminie. Zadłużenie jest na poziomie dopuszczalnym jednak należy dokonać wszelkich starań aby polepszyć sytuację finansową.

5. Na koniec 2012 roku zadłużenie gminy to prawie 80 milionów złotych. Czy rok bieżący zakończymy deficytem, jeśli tak to jakim?
Moim zdaniem tegoroczny budżet powinien się zamknąć na "zero".

6. Jak doprowadzić do sytuacji spłaty długów?
- Po pierwsze należy dokonać restrukturyzacji CW Laguna,
- Wprowadzić system naprawczy- oszczędnościowy w Gryfinie,

7. Czy możliwe jest stworzenie sytuacji w której budżetu roku 2014 byłby nadwyżkowy?
Tak, wymaga to dyscypliny finansowej, ograniczenia zbędnych wydatków.

8. Z jakich konkretnych wydatków zrezygnować, aby tak się stało?
- ograniczenie liczby doradców,
- restrukturyzacja oświaty,
- zakończenie sporu z ZEDO (wydawanie pieniędzy na opłaty prawne)
- zrezygnowanie z wyjazdów na targi do Cannes, itp.

Od redakcji.  Przypominamy, że pytania zostały przesłane 7 sierpnia tego roku. Wcześniej odpowiedzieli na nie: Janusz SkrzypińskiKazimierz FischbachPaweł Nikitiński,Tomasz Namieciński oraz Janina Nikitińska.

Reklama

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie