Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego

Odpowiedź siódma – Zenon Trzepacz

Pomimo tego, że od wysłania radnym pytań dotyczących indywidualnych osiągnięć na rzecz lokalnej społeczności oraz sytuacji ekonomicznej gminy minęło ponad 3 miesiące, odpowiedzi powoli, ale wciąż. Tym razem dostarczył je Zenon Trzepacz, członek Klubu Radnych, Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej.

Reklama
1. Jakie konkretne sukcesy odniósł Pan/Pani podczas trwania aktualnej kadencji?

- Rozwiązanie problemu mieszkańców w rejonie DAF-a związanych z dojazdem do posesji.
- Budowa chodnika w Daleszewie oraz rozpoczęcie wymiany słupów (wkrótce ma się rozpocząć kolejny etap budowy na odcinku pomiędzy Radziszewem, a Daleszewem).
- Z mojej inicjatywy zakupiono nowy dzwon do kościoła w Radziszewie.
- Gazyfikacja ulicy Ogrodowej oraz remont chodnika dzięki współpracy z Gazetą Gryfińską.

2. W jakich konkretnych sprawach udało się pomóc mieszkańcom?

- Wykonanie projektu sali gimnastycznej w Radziszewie, w maju tego roku udało się uzyskać pozwolenie na budowę.
- Uporządkowanie i postawienie wiaty rekreacyjnej, wspólnie z sołtysem Radziszewa i strażakami z OSP Radziszewo.
- Budowa ogrodzenia boiska LKS Odrzanka.
- Zorganizowanie wycinki drzew, dzięki czemu 30 mieszkańców pozyskało za darmo opał.
- Z mojej inicjatywy podjęto prace przy budowie kanalizacji i wodociągu na terenie osiedla w Radziszewie „Wichrowe wzgórza”. Na bieżąco rozwiązywane są problemy tamtych mieszkańców.

3. Jakie starania doprowadziły do podjęcia przez radę miejską uchwał? (proszę podać numery uchwał).

- Zmiana uchwały i regulaminu odnośnie utylizacji eternitu.
- Podjęcie uchwał o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego Radziszewa, Daleszewa i Łubnicy

4. Jak Pan/Pani ocenia sytuację finansową gminy Gryfino?

Nie ma co ukrywać, sytuacja jest trudna.

5. Na koniec 2012 roku zadłużenie gminy to prawie 80 milionów złotych. Czy rok bieżący zakończymy deficytem, jeśli tak to jakim?

Należy zobowiązać wszystkie jednostki do większego zaangażowania w pozyskiwanie środków zewnętrznych

6. Jak doprowadzić do sytuacji spłaty długów?

Należy wprowadzić program oszczędnościowy we wszystkich jednostkach gminy.

7. Czy możliwe jest stworzenie sytuacji w której budżetu roku 2014 byłby nadwyżkowy?

W obecnej sytuacji jest to bardzo trudne do zrealizowania.

8. Z jakich konkretnych wydatków zrezygnować, aby tak się stało?

Ograniczyć wydatki na administrację, zrezygnować z doradców, wyjazdów. Osoby, które posiadają już uprawnienia emerytalne powinny ustąpić miejsca młodszym.


Od redakcji.  Przypominamy, że pytania zostały przesłane 7 sierpnia tego roku. Wcześniej odpowiedzieli na nie: Janusz SkrzypińskiKazimierz FischbachPaweł Nikitiński,Tomasz Namieciński, Janina Nikitińska oraz Jarosław Kardasz.

Reklama

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie