Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego
Reklama
Reklama

"Nowa oczyszczalnia zostanie oddana najpóźniej jesienią" [GALERIA]

- Trwają prace budowlane dotyczące projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzcińsku-Zdroju” - przekazał tamtejszy magistrat, informując o postępach w prowadzonych pracach

Reklama

Już w grudniu odebrano część robót budowlanych.

- Wykonano szereg prac, w tym m.in.: przepompownię sieciową PS, płytę fundamentowa pod stację zlewczą, utwardzono teren przy stacji zlewczej, wykonano płyty fundamentowe pod stacje dmuchaw, bioreaktory i wykonano próbę szczelności. Najpóźniej jesienią planowany jest odbiór nowej oczyszczalni ścieków - przekazał urząd gminy Trzcińsko-Zdrój.

Inwestycja realizowana jest dzięki pozyskaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa III - Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.6 – Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków.

Wykonawcą inwestycji jest Firma „ SANBUD” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe z Myśliborza. Koszt inwestycji to kwota około osiem milionów złotych.

Reklama

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie