Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego
Reklama
Reklama

Nowa data zakończenia prac przy SKM

Czy uda się wydłużyć datę zakończenia prac przy SKM Szczecin do 31 grudnia 2023 roku? Taki wniosek został złożony. Jeśli zostanie on zaakceptowany groźba utraty półmiliardowego dofinansowania unijnego zniknie - możemy przeczytać w komunikacie.

Reklama

Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, lider i beneficjent projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej poparło wniosek partnera PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. O zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu SKM. SSOM jako lider zaproponował Centrum Unijnych Projektów Transportowych nową datę zakończenia prac przy SKM - 31 grudnia 2023. Jeśli CUPT zgodzi się na zmianę terminu groźba utraty półmiliardowego dofinansowania unijnego znika.

Budowa SKM to przedsięwzięcie o wartości ponad 800 milionów złotych. Większość pieniędzy - 512 milionów pochodzi z dofinansowania unijnego. Jednym z warunków jest ukończenie całego projektu w terminie. Gdyby został on przekroczony, pojawiłaby się groźba utraty unijnego dofinansowania projektu. SSOM od wielu miesięcy zgłaszał do CUPT-owi, który pełni rolę Instytucji Pośredniczącej konieczność zmiany terminu zakończenia realizacji Projektu. Powodem są znaczące opóźnienia w realizacji zadań prowadzonych przez największego Partnera Projektu – spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na zadaniach:
- „Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police”. Planowany czas realizacji umowy 25 miesięcy tj. do 24.08.2020 r.
- „Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych 273,351 oraz 401”. Planowany czas realizacji umowy 22 miesiące tj. do 24.05.2020r.

Partner PKP PLK S.A. zawarł kontrakty na realizację prac w formule „zaprojektuj i wybuduj” z firmą TRAKCJA S.A. Od początku przedstawiciele przedsiębiorstwa, w związku z m.in. badaniami geologicznymi i decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie przystanku Szczecin—Pogodno, zabiegali o zmiany w umowie na realizację obu zadań. Firma zgłaszała także kłopoty w związku z pandemią. PKP PLK S.A. z firmą Trakcja S.A. prowadziło wiele miesięcy negocjacje dot. zakresu i zmiany terminu wykonania ww. kontraktów, jednak z uwagi na znaczące rozbieżności stanowisk odnośnie składanych przez wykonawcę roszczeń terminowych i finansowych rozmowy te nie zostały zakończone. PKP PLK ostatecznie podjęło decyzję o wprowadzeniu wykonawstwa zastępczego, podpisując w dniu 14.12.2021 r. umowę na zaprojektowanie i wykonanie wzmocnień na zadaniu dotyczącym linii kolejowej nr 406 odcinek Szczecin Główny – Police.

Pozostali Partnerzy Projektu: Gmina Miasto Stargard, Gmina Goleniów, Gmina Kobylanka, Gmina Gryfino, realizują sukcesywnie swoje zadania i prace te winny zakończyć się w obecnie obowiązującym terminie umowy o dofinansowanie Partnerzy Gmina Police, Gmina Stargard i Gmina Miasto Szczecin, w związku z opóźnieniami na kontraktach Partnera PKP PLK S.A. planują zakończyć swoje zadania do III kw. 2023 r.

/ źródło SKM Szczecin

Reklama

Komentarze (1)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji
  1. mrozik

    (1 komentarz) 1 0

    Te słupki jak leżały latem, tak leżą całą zimę. Na placu budowy nie ma nikogo. Serio - takiej komedii nawet Bareja nie nakręcił.

    Odpowiedz Zgłoś

Logowanie