Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego

Nie przyjąłem mandatu na brak maseczki.

Pod koniec października ubiegłego roku na eGryfino opublikowany został artykuł o mandatach za brak maseczki. Prawdopodobnie byłem jedną z siedmiu osób, o których była w nich mowa; którzy nie przyjęli mandatu i został skierowany wobec nich wniosek ukaranie do sądu. Dziś z sądu otrzymałem postanowienie.

Reklama

Postępowanie zostało umorzone. Załączam skany postanowienia z Sądu Rejonowego w Gryfinie, żeby mogli się Państwo zapoznać z uzasadnieniem postanowienia.

Przepisy od października się zmieniły. Wprowadzono art. 116 § 1a k.w. umożliwiający karanie grzywną za nieprzestrzeganie restrykcji epidemicznych. Jednak w mojej ocenie dalej nie ma podstaw do karania grzywną; jeśli nie udowodni się osobie bez zakrytych ust i nosa, że jest nosicielem wirusa SARS-COV-2.

Według postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, II Wydział Karny, sygn. II W 230/21 z dnia 11.02.2021 r. dobrem prawnym chronionym przez przepisy art. 116 § 1 i art. 116 § 1a k.w. jest zdrowie ludzkie.

A zgodnie z art. 1 § 1. Kodeksu Wykroczeń odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany.

W mojej ocenie chodzenie z odkrytym nosem i ustami nie jest społecznie szkodliwe, jeśli nie jestem zarażony wirusem SARS-COV-2 - bo wtedy nie mogę nim zarazić i zaszkodzić tym zdrowiu innego człowieka. Więc nawet jeśli mój czyn jest zabroniony przez ustawę; to nie podlegam odpowiedzialności za wykroczenia z powodu jego popełnienia.

Reklama
49
Autor:

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie