Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego
Reklama

Nabór dzieci do przedszkoli

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO OGŁASZA NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2015/2016.

Reklama

Termin składania wniosków o przyjęcie dzieci do:

 • Przedszkola Nr 1, ul. Wojska Polskiego 11, 74-101 Gryfino
 • Przedszkola Nr 2, ul. Krzywoustego 5, 74-100 Gryfino
 • Przedszkola Nr 3, ul. Krasińskiego 29, 74-101 Gryfino
 • Przedszkola Nr 4, ul. Kościuszki 17, 74-100 Gryfino
 • Przedszkola Nr 5, ul. Żeromskiego 12, 74-101 Gryfino
 • Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi, ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino
 • Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. 9 Maja 4, 74-101 Gryfino
 • Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy, ul. Gryfińska 19
 • Szkoły Podstawowej w Gardnie, ul. Niepodległości 1
 • Szkoły Podstawowej w Radziszewie, ul. Szczecińska 54
 • Szkoły Podstawowej w Żabnicy, ul. Długa 20

upływa z dniem 24 kwietnia  2015 r. (piątek)

Do przedszkoli przyjmowane będą dzieci w wieku od trzech do pięciu lat urodzone w latach: 2012, 2011, 2010.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

Do grup żłobkowych w Przedszkolu Nr 2 przyjmowane będą dzieci urodzone w latach: 2015, 2014, 2013.
Do grupy żłobkowej w Przedszkolu Nr 5 przyjmowane będą dzieci urodzone w roku 2013.

Dzieci niepełnosprawne będą przyjmowane do grup integracyjnych w Przedszkolu Nr 4.

Do oddziałów przedszkolnych znajdujących się w ww. szkołach podstawowych przyjmowane będą dzieci pięcioletnie urodzone w 2010 r.

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału żłobkowego oraz oddziału przedszkolnego można pobierać i składać w dowolnie wybranym przedszkolu  lub w ww. szkołach podstawowych. Wnioski można pobrać ze stron internetowych przedszkoli www.bip.przedszkole1gryfino.pl , www.bip.przedszkole2gryfino.pl , www.bip.przedszkole3gryfino.pl , www.bip.przedszkole4gryfino.pl , www.bip.przedszkole5gryfino.pl  i szkół podstawowych: www.bip.sp1.gryfino.pl , www.bip.sp2.gryfino.pl , www.bip.zschwarstnica.gryfino.pl , www.bip.zsgardno.gryfino.pl , www.bip.spradziszewo.gryfino.pl , www.bip.spzabnica.gryfino.pl .

Dodatkowe informacje dotyczące płatności za przedszkole:

 • Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola, w wysokości 1 zł.
  W przypadku, gdy przynajmniej dwoje dzieci z rodziny uczęszcza w tym samym czasie do tego samego lub różnych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino, to na każde z tych dzieci przysługuje 20 % zniżki w opłatach. Wysokość opłaty stałej za świadczenia oddziałów żłobkowych znajdujących się w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino wynosi 210,00 zł.
 • Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, na wniosek rodziców, mogą być zwolnione z opłat za przedszkole.

 

                                                                                                                         DYREKTORZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI

Wniosek do przedszkola

Wniosek do żłobka
 ....... Ogłoszenie płatne

Reklama

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie