Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego
Reklama
Reklama

Komu 1%? Na przykład dla organizacji z powiatu gryfińskiego!

Autor: pixabay.com

Powiat gryfiński jak co roku opublikował listę organizacji pożytku publicznego z naszego regionu, które można wesprzeć przekazując im 1% podatku. Publikujemy te organizacje z krótkim opisem ich działalności

Reklama

Jak co roku trwa akcja rozliczania PIT. Każdy z nas może zdecydować się na przekazanie jednego procenta swojego podatku tylko jednej, wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP).

Urzędnicy starostwa przypominają, jak przekazać 1 procent podatku:

Przekazanie 1% podatku wiąże się z bardzo szybką i prostą procedurą, która nie nastręcza podatnikom żadnych problemów. Wystarczy w odpowiedniej rubryce składanej deklaracji podatkowej wprowadzić numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której chcemy przekazać 1% należnego podatku, a w miejscu wnioskowanej kwoty podać kwotę będącą 1% podatku zaokrągloną w dół do pełnych dziesiątek. Kwota może być niższa niż 1%, ale nie może go przekraczać.

W składanym zeznaniu podatkowym możemy podać dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizacje pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

W deklaracji rocznej możemy również zaznaczyć, że chcemy przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wówczas należy zaznaczyć pole, poprzez które upoważniamy urząd skarbowy do przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym 1%. Jeśli wyrazimy zgodę na przekazanie tych informacji, do organizacji pożytku publicznego trafią:

- dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz

- wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji,

- przeznaczenie kwoty, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy).

Są to dane, które mogą posłużyć organizacji celem podziękowania podatnikowi za przekazanie kwoty. Jeżeli nie chcemy ujawnić swoich danych (pozostać anonimowym), nie ma konieczności wyrażania zgody.

 

Poniżej przedstawiamy wykaz lokalnych organizacji pożytku publicznego opublikowanych przez starostwo powiatowe

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie

nr KRS 0000347182

Cel działania: Działalność na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzeniem warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

 

Stowarzyszenie "Pod Dębami" w Dębcach

nr KRS 0000275542

Cel działania: Wszechstronna pomoc mieszkańcom domów pomocy społecznej a w szczególności pomoc DPS w Dębcach jako placówce opieki całodobowej, która zaspakaja potrzeby życiowe jego mieszkańców zgodnie z ustalonymi standardami usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „MOST”

nr KRS 0000156021

Cel działania: Inicjowanie, podejmowani, rozwijanie oraz wspieranie działalności społecznej mającej na celu aktywizację osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe działania wspierające poprawę dostępności oparcia społecznego dla nich i ich rodzin.

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Mieszkowicach

nr KRS 000128165

Cel działania: Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju

nr KRS 0000248870

Cel działania: Wszechstronna pomoc wychowankom domów dziecka, a w szczególności pomoc dla Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju, jako placówki opieki całodobowej, która zaspokaja potrzeby życiowe dziecka, zgodnie z ustalonymi standardami opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych.

 

Stowarzyszenie "Dom Z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju

nr KRS 0000270376

Cel działania: Wszechstronna pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, a w szczególności pomoc Domowi Pomocy Społecznej w Trzcińsku- Zdroju i jego mieszkańcom.

 

Stowarzyszenie Edukacji i Wychowania „NASZE LOTNISKO” w Chojnie

nr KRS 0000321760

Cel działania: Podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć zmierzających do wychowania, edukacji i organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie miasta i gminy Chojna, w szczególności mieszkających na terenie osiedla Lotnisko w Chojnie. Podejmowanie pomocy w działalności charytatywnej i edukacyjnej obejmującej dzieci z rodzin zaniedbanych edukacyjnie i społecznie.

 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Bądź Bliżej Nas” w Cedyni

nr KRS 0000036600

Cel działania: Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji w zakresie opieki, edukacji, leczenia, aktywizacji społecznej, opieki prawnej, zabezpieczenia socjalnego osób niepełnosprawnych.

 

dost./to

Reklama

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie