Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego
Reklama
Reklama

Jednym głosem o elektrowni

Niepewna sytuacja Zespołu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie była przyczyną spotkania, w którym udział wzięli przedstawiciele strony społecznej ze stroną samorządową regionu. Ustalono wspólny plan działania, którego celem będzie większa kontrola nad funkcjonowaniem ZEDO.

Ostatnie decyzje i komunikaty płynące ze strony PGE GiEK  spowodowały, że samorządowcy i działacze społeczni postanowili wziąć sprawę przyszłości elektrowni we własne ręce. 8 stycznia wszystkie zainteresowane strony spotkały się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
W spotkaniu uczestniczyli Mieczysław Jurek, przewodniczący Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ Solidarność oraz Wojciech Osman, przewodniczący Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego NSZZ Solidarność 80, jako przedstawiciele strony społecznej zakładanego porozumienia. Stronę samorządową reprezentowali starosta Wojciech Konarski i wicestarosta Jerzy Miler z powiatu gryfińskiego, burmistrz Gryfina Henryk Piłat, reprezentujący radę miejska w Gryfinie Mieczysław Sawaryn, Janusz Skrzypiński oraz Paweł Nikitiński. Henryk Kowalski z MOZ NSZZ Solidarność  przy PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra przedstawiał stanowisko strony związkowej Zespołu Elektrowni Dolna Odra.
Podczas spotkania strony podpisały porozumienie w myśl którego strony zamierzają zwrócić się do Ministra Skarbu Państwa w sprawie natychmiastowego wszczęcia dialogu społecznego w sprawie strategii Państwa wobec funkcjonowania całej grupy PGE, a w szczególności Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Zobowiązane strony będą mogły teraz wspólnie występować do organów administracji państwowej i jednym głosem żądać opracowania odpowiedniej strategii rozwoju PGE. Dotyczyć to będzie zarówno tych najbliższych planów, jak i dalekosiężnej strategii spółki. Najbliższa aktualizacja strategii PGE przewidywana jest na koniec pierwszego kwartału 2014 r.

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie