Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego
Reklama
Reklama

JAK ZMIENIĆ IMIĘ I NAZWISKO

W ramach realizacji zadania edukacji prawnej realizowanej w 2022 r. przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa ISKIERKA na zlecenie Powiatu Gryfińskiego oddajemy Waszej/Państwa uwadze cykl porad. W tym wydaniu zajmiemy się kwestią zmiany imienia i nazwiska. itd. (artykuł sponsorowany)

Reklama

Zmiany imienia i nazwiska zgodnie z przepisami ustawy o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17.10.2008 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1988) można dokonać na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, kierowany do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Jest to możliwe jedynie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;


- na imię lub nazwisko używane;


- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;


- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

 

Wniosek musi zawierać:

1. dane osoby, której zmiana dotyczy: tj. imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe, wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu, PESEL,

2. imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;

3. wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów;

4. adres do korespondencji wnioskodawcy;

5. uzasadnienie;

6. oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, bądź o odmowie takiej zmiany wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca. Może on odmówić zgody gdy uzna, że powody ku zmianie nie są wystarczająco ważne. Nie zmienia się także nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione na polu nauki i kultury, działalności politycznej i społecznej albo wojskowej (np. Kościuszko, Batory, Mickiewicz itd.) Zmiana na takie nazwisko jest możliwa jedynie w przypadku, gdy ma się członków rodziny o takim nazwisku. Od takiej decyzji można się odwołać do wojewody. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu. Po zmianie można mieć co najwyżej dwa imiona. Nazwisko może składać się najwyżej z dwóch członów.

Reklama

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie