Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego

III sesja Rady Miasta. Pierwsze decyzje i interpelacje

Radni spotkali się po raz trzeci w tej kadencji. Pierwsze, wiążące decyzje i uchwały zostały podjęte niemal jednogłośnie.

Reklama
11:40:03 Ostatni punkt obrad. Wolnych wniosków brak. III sesja Rady Miejskiej w Gryfinie została zakończona.
11:37:01 Punkt trzynasty obrad. Odpowiedzi na pytania i interpelacje. Burmistrz Sawaryn informuje, że na wszystkie pytania odpowiedzi zostaną udzielone pisemnie.
11:35:51 Następuje głosowanie. Wszyscy radni byli za przyjęciem uchwały.
11:29:51 Punkt dwunasty obrad. Na mównicę wchodzi Danuta Rolewska-Pająk z miejscowości Sobieradz. która odczytuje pismo skierowane przez mieszkańców do Prezydenta RP w sprawie budowy w tym miejscu farmy wiatrowej. Mieszkańcy aktualnie rozmawiają o połączeniu sił z innymi miejscowościami i zablokowaniem drogi krajowej aby w ten sposób zamanifestować swój protest. Miałoby to nastąpić już w styczniu. Rozpoczyna się dyskusja w tej sprawie.
11:27:00 Dwa kolejne projekty uchwał, zarówno ten dotyczący przedłużenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, oraz zmian w budżecie zostały przyjęte przez radnych jednomyślnie.
11:24:02 Dziewiąty punkt obrad dotyczy zmian uchwały dotyczącym przystanków autobusowych będących własnością gminy, a udostępnionych przewoźnikom. W tej sprawie radni także byli jednogłośni. Uchwała została przyjęta.
11:21:21 Rozpoczyna się dyskusja nad kolejnym punktem obrad, który dotyczy nowego składu komisji mieszkaniowej. Czesław Skonecki. Jolanta Witowska, Zenon Trzepacz oraz Małgorzata Wisińska zostali nowymi przedstawicielami Komisji Mieszkaniowej. Skład ten został przyjęty przez radnych jednogłośnie.
11:18:25 Siódmy punkt obrad, dotyczący projektu uchwały obchodów 70. lecia osadnictwa na ziemi gryfińskiej. Uchwała przechodzi jednogłośnie.
11:15:34 Teraz głosowanie. Uchwała przeszła bez głosów sprzeciwu.
11:10:46 Punkt szósty. Projekt uchwały dotyczy określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. Po korektach związanych z nazewnictwem przewodniczącej lub przewodniczącego w tej sprawie czeka nas głosowanie. Radna De La Torre zarzuca radnemu Kawce szowinizm. Radny Kawka odpowiada, że takie nazewnictwo (męskie) zostało prawnie już ustalone - nie mówi się przecież pani marszałek,a nie marszałkowa, wszędzie dominują nazwy męskie - odpowiada radny Kawka. Przewodniczący Namieciński prosi o nie zajmowanie się niuansami nie związanymi ściśle z projektem uchwały.
10:59:15  Kolejny punkt dotyczy planu pracy Komisji. Uchwała przechodzi jednogłośnie.
10:57:08 Punkt czwarty obrad. Uchwała o planie pracy Rady Miejskiej na 2015 rok. Radny Guga zgłasza wniosek, aby w miesiącu kwietniu odbyła się debata poświęcona współpracy ze stowarzyszeniami wspierającymi osoby niepełnosprawne. Wniosek został przegłosowany jednogłośnie. Uchwała także została przyjęta bez sprzeciwu radnych.
10:51:17 Przerwa. Radni żywo dyskutują. Na salę wchodzą także zarządcy miejskich spółek oraz podległych jednostek. Obecni są między innymi Rafał Mucha, prezes PUK oraz Tadeusz Samoń (OSiR).
10:38:53 Radna Małgorzata Rubczak zgłasza zapytanie dotycząca planowanego zamknięcia części ul. Pomorskiej dla samochodów ciężarowych. Przewoźnicy zgłaszają kłopoty, jakie ich czekają, jeśli miasto nie pozwoli na przejazd im tą drogą.
10:35:12 Przewodniczący Namieciński zgłasza pytanie o możliwości podłączenia mieszkańców do sieci gazowej, przy realizacji przyłącza przy parku przemysłowym w Gardnie. Takie pismo wpłynęło jeszcze w poprzedniej kadencji. Radny Namieciński pyta, czy będzie to realizowane. Pytanie skierowane jest do wiceburmistrza Tomasza Milera.
10:31:49 Znów Opolska. Tym razem radny Skonecki... Jak można było przypuszczać nie chodzi jednak o mieszkańców, tylko o problemy ze spływającą wodą na ogródki działkowe.
10:29:00 Rafał Guga także o oświetleniu. Tym razem na ul. Opolskiej. Czyżby oszczędności nowej władzy, czy zaniedbanie? Dowiemy się już wkrótce.
10:26:29  W imieniu mieszkańców ul. Opolskiej występuje radny Łukasz Kamiński, zgłaszając odwieczny problem fatalnej nawierzchni na tej drodze.
10:23:53 Radna Ewa De La Torre także o oświetleniu - nie palą się lampy wzdłuż u. Łużyckiej - informuje.
10:21:35 Teraz radny Marcin Para, który zgłasza problem zniszczonych ławek przy Pl. Solidarności.
10:19:26 I. Sochaj zgłasza sprawę nieużywanych donic przy ul. Łużyckiej. - znajdują się one przy sklepie Lidl i od dawna nic tam nie rośnie - mówi Ireneusz Sochaj.
10:16:06 Kolejna osoba. Tym razem Zdzisław Kmieciak zgłasza problem bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy drodze krajowej nr 31, w miejscowości Czepino. Niedawno doszło tam do poważnego wypadku. Według radnego na prośby mieszkańców GDDKiA nie odpowiada. Kolejna interpelacja dotyczy nawierzchni ul. Topolowej - od 70 lat nie było tam nic robione - mówi radny. 
10:14:20 Następnie głos zabiera radna Jolanta Witowska. Zgłasza problem nieremontowanej od wielu lat nawierzchni przy ul. Garbarskiej.
10:10:00 Kolejne interpelacje. Tym razem radny Zenon Trzepacz. Przedstawił dwie interpelacje. Pierwsza dotyczy obecności na zebraniach wiejskich dotyczących wyboru sołtysów. Pytanie dotyczy tego, czy jest możliwość prawna, aby wykluczyć z głosowania osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. Druga z nich dotyczyła konieczności usprawnienia ruchu na przejeździe kolejowym w Daleszewie.
10:08:21 Interpelacja. Jacek Kawka informuje o niedziałających lampach na osiedlu Górny Taras.
10:05:41 Pomimo obecności przewodniczącej Elżbiety Kasprzyk, obrady prowadzi wiceprzewodniczący Namieciński.
10:00:02 Rozpoczynamy obrady!


Reklama

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie