Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego
Reklama
Reklama

Gmina straciła dotację na drogę

Gmina Trzcińsko-Zdrój otrzymała dotację na modernizację drogi w Piasecznie. Aktualnie nie ma ani drogi, ani pieniędzy. Wszystko przez wykonawcę, który nie wywiązał się z warunków umowy

Gmina Trzcińsko-Zdrój w dniu 10.09.2021r. ogłosiła II przetarg na zadanie pn.  „Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 166/3, 279/2 i 200 w miejscowości Piaseczno.”

W dniu 24 września 2021r. wpłynęła jedna oferta firmy Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin na kwotę 908 450,74 zł brutto, gdzie przedmiotem zamówienia jest  przebudowa drogi gminnej (publicznej) w miejscowości Piaseczno poprzez nadanie jej normatywnej szerokości, wykonanie nawierzchni bitumicznej, zjazdów bitumicznych  i mijanek.

Natomiast w dniu 01 października 2021r. w/w firma złożyła pismo, że wycofuje się z podpisania umowy na wykonanie w/w inwestycji argumentując, że źle skalkulowała zakres robót oraz lokalizację inwestycji, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości wykonania inwestycji za kwotę 908 450,74 zł brutto.

W zaistniałej sytuacji, gmina jest zobowiązana zrezygnować z przyznanego dofinansowania, ponieważ środki finansowe przyznane zostały do wykorzystania tylko do końca 2021r. z brakiem możliwości przedłużenia terminu na rok następny.

Gmina Trzcińsko-Zdrój, będąc w posiadaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w Piasecznie w styczniu 2022 r. ponownie złoży wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o przyznanie wsparcia finansowego.

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie