Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego

Gmina przystąpiła do zmiany planu miejscowego

Gmina Stare Czarnowo przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu

Reklama

- Zainteresowani mają możliwość zapoznać się z niezbędną dokumentacją w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu w zakresie, o którym mowa powyżej i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, w siedzibie Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, w terminie 21 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości - czytamy na stronie gminy.

Wnioski, uwagi należy wnosić na piśmie lub ustnie do protokołu. Powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek, należy podać tytuł prawny.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, II piętro, pokój nr 28, tel. 91 485 70 43.

Reklama

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie