Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego
Reklama
Reklama

Dzisiaj kolejna sesja. Wraca temat podatków

Dziś o godz. 10.00 rozpoczyna się kolejna sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. Porządek obrad liczy kilkanaście punktów. Jeden z pierwszych projektów uchwał, nad którym pochylą się radni dotyczy podniesienia podatków od nieruchomości. To kolejna już próba burmistrza przeforsowania tej uchwały, mająca na celu znalezienie dodatkowych źródeł przychodu w przyszłorocznym budżecie. Ciekawie zapowiada się również dyskusja przy uchwale dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także stawki tej opłaty.

Reklama

Porządek obrad:

I. Sprawy regulaminowe

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań

IV. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino.

V. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku nieruchomości budynków, w których zaprzestano prowadzenia działalności rolniczej.

VI. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Gminę Gryfino.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia wykonania badań naukowych na drzewach stanowiących powierzchniowy pomnik przyrody „Krzywy Las".

X. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – okolice Pałacyku pod Lwami w Gryfinie.

XI. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok.

XII. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022 – 2030

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na niewykonanie przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino uchwały nr LV/405/22 Rady Miejskiej w Gryfinie oraz wniosku o nakazanie jej wykonania.

XIV. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2022 r.

XV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

XVI. Wolne wnioski i informacje.

Reklama

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie