Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego

Dostali dotację i rozpoczęli renowację murów miejskich

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę, która zapewni łączną pomoc w wysokości 2,5 mln zł dla 58 zabytków znajdujących się na terenie Pomorza Zachodniego

Reklama

- Ze wsparcia województwa korzystają m.in. gminy, parafie, muzea, ośrodki kultury, stowarzyszenia, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki oraz osoby prywatne. Do udziału w konkursie uprawniony był każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego - poinformował Urząd Marszałkowski.

Jednym z beneficjentów podziału są pochodzące z XIII/XIV wieku mury obronne w Mieszkowicach na południu powiatu.

- Gmina Mieszkowice otrzymała na renowację 60 tysięcy złotych - poinformowały jej władze, zamieszczając fotografię z miejsca prac.

To nie jedyny samorząd, znajdujący się na terenie powiatu gryfińskiego, który otrzymał wsparcie. Na liście dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane znalazły się też: kościół w Troszynie (35 tys. zł na remont dachu),  kościół w Stołecznej (35 tys. zł na grożącą zawaleniem ścianę), kościół w miejscowości Narost (35 tys. zł na prace ratunkowe i konstrukcyjne wieży), kościół w Krzymowie (40 tys. zł na naprawdę stożka wieży) oraz kościół w Golicach (20 tys. zł na projekt i remont dachu).

Ponadto 30 tys. zł przekazano na odtworzenie zniszczonej części ogrodzenia w parku dworskim w Chełmie Dolnym, zaś 50 tys. zł na odbudowę murów i wieńca w zawalonej części ściany wschodniej pałacyku w Dobropolu (gm. Trzcińsko-Zdrój).

Łącznie, obiekty zabytkowe z terenu powiatu gryfińskiego otrzymały 305 tys. złotych.

Reklama

Komentarze (1)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji
  1. Miki

    Miki

    (37 komentarzy) 0 0

    Panowie dziennikarze, poruszcie temat murów obronnych w Gryfinie!!!!!! Ile można czekać na ich renowację? Aż się rozpadną?

    Odpowiedz Zgłoś

Logowanie