Gryfinska.pl - informacje z powiatu gryfińskiego
Reklama

Będą zmieniać miejscowe plany na ul. Mazowieckiej

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie głosowany będzie projekt zmiany planów miejscowych m.in. przy ul. Mazowieckiej

Reklama

Radni zajmą się uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino – w rejonie ul Śląskiej, Opolskiej, Mazowieckiej i Pomorskiej (w obrębie nr 2 m. Gryfino).

Rozpatrzona ma zostać także skarga na burmistrza w zakresie nieuwzględnienia uwagi do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.

Sesja rozpocznie się 30 września o godz. 10.00.

Reklama

Komentarze (0)

Zaloguj się i dołącz do dyskusji

Logowanie